Jumar Logo

Druh zakázky: Revitalizace objektu (zateplené obvodového pláště , izolace základů)

Místo provádění zakázky: Bytové družstvo Služská 779, Služská 779 , Praha 8

Doba provádění zakázky: r. 2014 / 2015

Cena zakázky bez DPH :2 479 310,-Kč