Jumar Logo
Bytové družstvo Malé Účko, Za obchody 849, Neratovice 
Rok realizace: 2018

Rozsah prací:
- zateplení fasády
- zateplení soklu
-  úprava lodžií

Cena díla bez DPH: 7.697.296,- Kč