Jumar Logo
SVJ Kettnerova 1939
realizace: 2018

Rozsah prací:

Celková revitalizace vnějšího pláště budovy:
- zateplení střechy, nová krytina
- zateplení fasády
- rekonstrukce balkonů - kompletní vybourání původních souvrství, nová izolace, nová dlažba, zateplení
- nové zábradlí balkonů
- rolety před okna

Cena zakázky bez DPH: 12.170.000,- Kč