Jumar Logo

Dotace zelená úsporám

V rámci programu Zelená úsporám je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

Základní členění Programu

Program je členěn do tří základních oblastí podpory:

A. Úspora energie na vytápění 
- celkové zateplení
- dílčí zateplení

B. Výstavba v pasivním energetickém standardu

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody 
- C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu
a účinná tepelná čerpadla
- C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel
do novostaveb
- C.3. Instalace solárně-termických kolektorů

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)

E. Dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření v rámci Programu


 

Kdo by mohl požádat o podporu

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, kteří dům využívají k bydlení nebo k poskytování bydlení třetím osobám, tedy:

- fyzické osoby podnikající i nepodnikající,
- společenství vlastníků bytových jednotek,
- bytová družstva,
- města a obce (včetně městských částí),
- podnikatelské subjekty,
- případně další právnické osoby

Výše poskytované dotace je úměrná rozsahu prováděných opatření v rámci snížení energetické náročnosti objektu. 
 

Pro více informací nás, prosím neváhejte kontaktovat, rádi Vám s dotační problematikou pomůžeme.