Jumar Logo

Dotace IPRM

IPRM  -  INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA je nástroj pro čerpání finančních prostředků s cílem získat dotace ze strukturálních fondů EU na rozvoj vymezené zóny města. Integrovaný plán musí být schválen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které má financování rozvoje bydlení ze strukturálních fondů EU na starosti. Níže jsou ve zjednodušené podobě uvedené základní informace, jak dotaci získat.
 

Na co konkrétně lze dotaci získat?


- Dotaci lze většinou získat na projekt skládající se z realizace jedné nebo více z těchto aktivit:  

- rekonstrukce střech vč. zateplení 

- zateplení obvodového pláště domu včetně výměny a modernizace balkonů a lodžií, vstupních prostor a případného statického zajištění nosné konstrukce 

- výměna oken a vnějších dveří 

- výměna, modernizace a rekonstrukce výtahů

 

V jaké výši se dotace poskytuje?

Dotace na výše uvedené aktivity je (tak, jako v případě města Kladna) poskytována zpětně po dokončení projektu, a to ve výši 40 % celkových způsobilých výdajů (způsobilými výdaji jsou zjednodušeně veškeré stavební práce a některé související výdaje, nikoli však například zpracování projektové dokumentace). Znamená to tedy, že společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo musí nejprve zafinancovat z vlastních zdrojů (příp. s využitím úvěru apod.) veškeré výdaje na projekt a po jeho ukončení zažádat o zpětné proplacení 40 % těch výdajů, které jsou způsobilé.

 

Definice

Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tématického přístupu ve městech a směřují k dosažení společného cíle či cílů města, obce či lokality. Mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů.

Integravaný plán rozvoje města je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů.

 

KDO JE ŽADATELEM?

1. Pro města nad 50 tis. obyvatel a Mladou Boleslav (tj. města zařazená na seznam nositelů IPRM v rámci ROP) je IPRM podmínkou, aby mohla čerpat prostředky v rámci urbánní prioritní osy/oblasti podpory ROP.

Tab.: Seznam nositelů IPRM v rámci ROP:

NUTS II

Města

Střední Čechy

Kladno, Mladá Boleslav

Jihozápad

Plzeň, České Budějovice

Severozápad

Ústí nad Labem, Most, Děčín, Teplice, Karlovy Vary, Chomutov

Severovýchod

Hradec Králové, Liberec, Pardubice

Jihovýchod

Brno, Jihlava

Střední Morava

Olomouc, Zlín

Moravskoslezsko

Ostrava, Havířov, Karviná, Frýdek - Místek, Opava

 

2. Předkladateli IPRM pro oblast intervence 5.2 IOP mohou být města nad 20 tis. obyvatel, bez předložení IPRM nebudou moci prostředky z této oblasti intervence čerpat.

Tab.: Seznam nositelů IPRM v rámci IOP:

NUTS

Města

Střední Čechy

Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Kolín, Kutná Hora

Jihozápad

České Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec, Plzeň, Klatovy

Severozápad

Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Litvínov, Litoměřice, Jirkov

Severovýchod

Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Hradec Králové, Trutnov, Náchod, Pardubice, Chrudim

Jihovýchod

Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Brno, Znojmo, Hodonín, Břeclav, Vyškov, Blansko

Střední Morava

Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Zlín, Kroměříž, Vsetín, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště

Moravskoslezsko

Frýdek - Místek, Havířov, Karviná, Opava, Ostrava, Třinec, Orlová, Nový Jičín, Český Těšín, Krnov, Kopřivnice, Bohumín

 

3. Města do 50 tis. obyvatel mohou čerpat prostředky OP prostřednictvím IPRM, pokud to pravidla tohoto OP umožňují.

 

Pro více informací nás prosím neváhejte kontaktovat, rádi Vám s dotační problematikou pomůžeme.

IPRM